تاچند سال پیش نمد مالها وکلاه مالها در بازار شهر به تولید انواع کلاه نمدی – پالتو نمدی – پالتو نمدی چوپانها و زیرانداز وغیره می پرداختند. مواد