احمد بیگدلی (۲۶ فروردین ۱۳۲۴ – ۲۶ شهریور ۱۳۹۳) در اهواز) و ساکن نجف آباد از دهه شصت کار نویسندگی را به طور حرفه‌ای آغاز کرده است. رمان