از آنجا که یکی از محصولات و تولیدات باغ های نجف آباد، میوه انار است و از آنجا که یکی از بزرگترین انارستان های کشور در جلال آباد