آرشیو: دانشگاه آزاد نجف آباد

کسب مقام اول مسابقات کشوری رباتیک خیام توسط دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

تیم ربات پرنده مرکز رباتیک دانشگاه با نام آرورا به سرپرستی دکتر چترایی، درسومين دوره مسابقات کشوری رباتيک خيام که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور برگزار شد،
ادامه مطلب