برای چهارمین سال متوالی قهرمانی مسابقات کوبودوی کشور نصیب نجف آباد شد به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد، در دهمین دوره مسابقات ایشین