مدیرعامل انجمن خیریه قمر بنی‌هاشم نجف‌آباد در گفتگو با اصفهان امروز به افتتاح ساختمان درمانگاه فوق تخصصی مجتمع خدماتی درمانی و دارالشفا حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) اشاره کرد