یکی از رسوم سنتی به جای مانده از گذشته نجف آباد در این فصل برای بچه های زیر یکسال “گل غلتان نوزاد ” در اولین بهار زندگی او