نجف آباد،قدیمی ترین شهر مهندسی جهان

اوایل بهار(اوایل فروردین)یا اعتدال بهاری و اوایل پاییز(اوایل مهر)یا اعتدال پاییزی,زمانیکه طول روزوشب یکی میشود(۱۲ساعت) درقلب ایران, شهر نجف آباد(۲۵کیلومتری غرب اصفهان) آفتاب از خیابان امام طلوع کرده و درهنگام غروب از همان خیابان غروب میکند به شرطی که درآن خیابان حضور داشته باشید
به این شهرها که براساس طلوع وغروب خورشید درزمان باستان وقبل از اسلام ساخته میشدند,شهرهای هیپوتامی میگویند چونان “اور”در بین النهرین,پارسه یاتخت جمشید و شوش هخامنشی
آری این پدیده ی بی نظیر فقط در این شهر ما قابل مشاهده است و در مقابل شهرسازی امروزی نوعی مهندسی بشمار می آید.این پدیده نه تنها در خیابان مرکزی بلکه درخیابانهای قدس و قباد(۱۷شهریور) دیده میشود که شکلی منظم به شهرداده و برخی فکرمیکنند شیخ بهایی اقدام به نقشه برداری شهر نموده است ولی طبق کتابهای تاریخی چنین نبوده بلکه شهر نجف آباد بر روی خرابه های جی یا گابیان باستان ساخته ت شده است
هیچ سندی ونقشه ای برای نقشه ای که.میگویند شیخ بهایی آنرا کشیده دردست نیست و نه در تاریخی زمان صفوی بدان اشارت دارد.
زنده بادایران ونبوغ ایرانیان

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *