مهدی قاسمی

چهل روز از فقدان هنرمند معلول و کار آفرین شهر مان آقای مهدی قاسمی (افق)گذشت.
به همین مناسبت سروده ای از ایشان رادر رسای ایرج بسطامی می خوانیم
آن مرغ خوش آوازچوازدیده نهان گشت
از فرقت او اشک غم از دیده روان گشت
درزلزله شهربم و پنجم دیماه
آن طایر قدسی سوی فردوس روان گشت
آثاردل انگیزونشاط آور ایرج
تسکین ده آلام دل وراحت جان گشت
ماتمکده شد زین غم عظما وطن من
چون هموطنم کشته زبیداد زمان گشت
خواننده تحریر خیال وافق مهر
در خانقه آشفته صفت رقص کنان گشت
گلبانگ ظهورش به جهان گشت فسانه
غمگین ز سکوتش دل صاحب نظران گشت
آوای خوشش مژده ای ازفصل بهاران
افشاری اومایه تسکین روان گشت
دیگربوی نوروز ناید به مشامم
آن نوگل شاداب چوناگاه خزان گشت
ای باد صبا گرگذری برسر خاکش
برگوکه افق از غم تو اشک فشان گشت
روحش شاد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *