صنعت قالی بافی نجف آباد

صنعت قالی بافی نجف آباد

قالي بافي پس از خارج شدن صنعت كاردو چنگال و كرباس بافي از حوزه اقتصادي ، نفوذ و قدرت بهم رسانيد و اكنون در تمايم دهات ناحيه رشد كرده و صنفي شهرستان هاي مجاور همچون فريدن ، چهارمحال بختياري و لنجان را نيز تحت تأثير قرار داده است . در زمان قاجاريه به خصوص در سلطنت ناصرالدين شاه ، دستگاه هاي قالي بافي در سرتا سر ايران رو به افزايش گذتشن و در نجف آباد تا قبل از رضا شاه در زمان احمد شاه قاجار با دستگاه هاي قالي بافي وجود نداشت .

اولين شخصي كه دستگاه قالي بافي را در نجف آباد نصب كرد شخصي بود به نام حاج ميرزا كاشاني كه خرداد ماه سال ۱۳۶۹ در سن صد سالگي دار فاني را رها كرد و به اين حرفه رو آوردند . اين صنعت از شهرت و ارزش صادراتي خوبي برخوردار است و در سال هاي اخير توليد آن دچار تنگناهاي مواد اوليه و خسروش قرار گرفته و گذشته از آن به لحاظ موارد فوق از كيفيت آن كاسته شده است . به هر صورت امروزه بافت قالي و قاليچه با ۸۹% معمول ترين صنعت دستي مي باشد كه اقشار بسياري را زير پوشش قرار داده است.

بیشتر بدانید (در سایت دیارنون)

گزارش تصویری از قالی بافی در نجف آباد (در سایت نجف آباد نیوز)

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *