سنگ نگاره ی قربانگاه در کوههای شمالی نجف آباد

سنگ نگارهسنگ حکاکی برجسته ازسنگهای پارسه (تخت جمشید)که نشان ازهدیه دادن و پیشکشی قوچ به پادشاه هخامنشی دارد مشابه بزپیشکشی درسنگ نگاره های نجف آباد

 

 

 

 

 

 

مقایسه ای دقیق از دو نگاره  به خوبی نشان میدهد سنگ نگاره ها منشأ هنر بوده چرا که اولین طرحها را انسان اولیه با قلمی از تکه سنگ بر روی کاغذ و برگه و صفحه ای بنام صخره های سنگی پدیدآورده است.

سنگ نگاره ها در اغلب دنیا وبخصوص بیشتر در ایران دیده میشود و در سالیان بعد طرحهای حکاکی شده در سنگ نگاره ها , تکمیل شد و در طرحهایی چون سفال و یا کاخهای پادشاهی بکار رفت.
درسنگ نگاره ی قربانگاهی نجف آباد ۴نقش دیده میشود:
سمت راست نقش یک نمادی که به نظر الهه ی زایش یا مادر باشد با توجه به دایره ای که نماد باروری است
نماد دوم از راست نقش یک بز کوهی را نشان میدهد
نمادسوم نیز بز کوهی است با این تفاوت که به نظر میرسد شخصی نمادین در حال حمل بز است که نشان از پیشکش کردن بز برای الهه و قربانی کردن آن برای الهه دارد که در تاریخ ایران و اغلب تمدنها وجود داشته است
سمت چپ تصویر نیز به نظر نمادی از مرد است که در پشت سر پیشکشها به الهه ی باروری قرار گرفته است.
این نمادها در کاخ پارسه داریوش هخامنشی (تخت جمشید) به گونه ای دیگر و البته مشابه نقش بسته و دیده میشود و آن هم نقوش برجسته سنگی (برعکس سنگ نگاره که نقوش فرو رفته در سنگ هستند) هستند که نشان از پیشکش قوچها برای پادشاه می باشند زمانیکه مردی در طرف دیگر قوچ قرار دارد و بلافاصله یادآور نقوش صخره ای نجف آباد می افتیم و سیر تاریخ هنر را می توان در قیاس این دو اثر سنگی دید.

سنگ نگاره مردی که یکدست به سردارد و دست دیگر به کمر ودوردستها را می نگرد
در بوم سنگ نگاره ای دشت سنگ سپید کوههای شمال نجف آباد

سنگ نگاره مرد

 

 طرح سنگ نگاره ای درکوههای سورمه نجف آبادکه استادمهرکیان نظرشان برپارتی بودن(اشکانیان)طرح است ونماد نوعی لنگراست. 

طرح سنگ نگاره ای درکوههای سورمه

 

سنگ نگاره ی شکارچی بز با تیروکمان. نجف آباد.کوههای شمالی

 سنگ نگاره ی شکارچی بز با تیروکمان. نجف آباد.کوههای شمالی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *